Skip to content Skip to footer
KENTSELIST

Yık-Yap Dönüşüm Modelleri

Kentselist Yık-Yap Dönüşüm Modelleri ile 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” kanunu kapsamında binasını güçlendirmek isteyen, kat karşılığı sistemine uyan yada hiçbir şekilde uymayan ve dönüşüm sonrası mevcut dairelerinden daha ufak dairelerde yaşamak istemeyen daire sahiplerinin eski ve depreme karşı riskli binalarını yeni yönetmeliklere göre yeniden yapılanmasına olanak sağlayan Kentselist Yık-Yap Dönüşüm Modelleri ile yeniden sizler için yapıyoruz.

Kentselist Yık-Yap Dönüşüm Modelleri ile tüm prosedürleri, belediye izinlerini, ruhsat projesi hazırlanması işleri tarafımızdan yapılmaktadır.

01 Yık-Yap Model 1: Bina Güçlendirme

Yık-Yap Model 1 depreme karşı riskli binaların güçlendirilmesinde uygulanır. Esas amaç mevcut binanın yıkılmadan depreme karşı güçlendirme yöntemleriyle güçlendirilmesidir. Bina güçlendirme maliyeti kat maliklerince finanse edilir.

Yık-Yap Model 1 ile kat malikleri tarafından yapılacak ödemeler ve finans kuruluşları tarafından kullandırılan krediler müteahhit firmanın finans kuruluşuna rehinli bloke hesabında toplanır. Projenin aylık ilerlemesine bağlı (pursantaj usulü) olarak finans kuruluşu tarafından ödeme müteahhit için serbest bırakılır.

02 Yık-Yap Model 2: Emsal Artışsız Dönüşüm

Yık-Yap Model 2 depreme karşı riskli ve ilave emsal artışı olmayan, kat malikleri tarafından yenilenmek istenen riskli yapılarda uygulanır. Projenin tüm yapım maliyeti kat maliklerince finanse edilir.

Yık-Yap Model 2 ile kat malikleri tarafından yapılacak ödemeler ve finans kuruluşları tarafından kullandırılan krediler müteahhit firmanın finans kuruluşuna rehinli bloke hesabında toplanır. Projenin aylık ilerlemesine bağlı (pursantaj usulü) olarak finans kuruluşu tarafından ödeme müteahhit için serbest bırakılır.

03 Yık-Yap Model 3: Kısmi Emsal Artışlı Dönüşüm

Yık-Yap Model 3 depreme karşı riskli binalarda ve yenilenmek istenen yapılarda uygulanır. Proje yapım maliyeti bir kısmı müteahhit tarafından bir kısmıda kat maliklerince finanse edilir.

Yık-Yap Model 3 ile kat malikleri tarafından yapılacak ödemeler ve finans kuruluşları tarafından kullandırılan krediler müteahhit firmanın finans kuruluşuna rehinli bloke hesabında toplanır. Projenin aylık ilerlemesine bağlı (pursantaj usulü) olarak finans kuruluşu tarafından ödemeleri ve Tapu Müdürlüklerinden sözleşme ile müteahhit üzerindeki tapuların kat irtifakı müteahhit için serbest bırakılır.

04 Yık-Yap Model 4: Emsal Artışlı Dönüşüm

Yık-Yap Model 4 ile depreme karşı riskli binanın proje yapım maliyetinin tamamı müteahhit tarafından finanse edilir. Projenin aylık ilerlemesine bağlı (pursantaj usulü) olarak onay vermesine istinaden Tapu Müdürlüklerinden sözleşme ile müteahhit üzerindeki tapuların kat irtifakı onayı müteahhit için serbest bırakılır.