Skip to content Skip to footer

Kentsel dönüşüm, bir alanın sosyal, çevresel, fiziksel ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan ve kentsel sorunlara çözüm getiren, kapsamlı ve bütüncül vizyon ve eylemler dizisidir.

Ülkemizde yaşanan kentsel dönüşüm süreçlerinin birçoğunda maliklerin ve yüklenicilerin teknik ve hukuki alt yapı eksikliği nedeniyle çeşitli sorunlar ve mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması, maliklerin hak ve hukukunun korunması ve kentsel dönüşüm sürecinin planlı-programlı yürütülmesi için Kentselist olarak maliklere çeşitli danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Kentselist olarak uzmanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile sizlere aşağıdaki Kentsel Dönüşüm Hizmet paketlerini sunuyoruz.